ONKOCET
high technology in medical equipment


Medicínske prístroje


vyhľadávanie


krátke správy

NCDS Clinic - nová klinika otvorená  

Pozrite si webstránku novootvorenej kliniky NCDS Clinic


18.5.2015 12:02
Článok o našich prístrojoch v časopise 21. století
120

V augustovom vydaní populárneho českého časopisu 21. století je uverejnený zaujímavý článok o viacerých prístrojoch z portfólia firmy ONKOCET.

Článok nájdete tu: 

http://www.onkocet.eu/sk/produkty-detail/354/1/
7.9.2011 9:56
Vystavovali sme na výstave MEDTEC v Birminghame
Spoločnosť ONKOCET vystavovala v apríli 2011 cez svojho partnera Medical & Partners prístroje zo svojho portfólia na prestížnej výstave MEDTEC UK v Birminghame.MEDTEC UK exhibition medical device
12.4.2011 12:15
Certifikácia infračervenej kamery SVIT ukončená


Našej spoločnosti sa podarilo získať CE certifikát na ďalšiu zdravotnícku pomôcku - Infračervenú kameru SVIT. Certifikát nájdete tu.

4.3.2011 10:57
Článok: Převratné diagnostické přístroje odhalí číhající nemoc bez kapky krve

Prečítajte si článok: Převratné diagnostické přístroje odhalí číhající nemoc bez kapky krve.

9.8.2010 16:02
Nová verzia prístroja AMP v predaji

 

Od mája 2010 ponúkame novú verziu AMP analyzátora krvi.

Pre prezretie fotografií a technických špecifikácií kliknite na tento odkaz.

16.6.2010 11:45
Certifikácia kontaktných šošoviek CONCOR
Našej spoločnosti sa opäť podarilo zaregistrovať na trh EÚ ďalšiu zdravotnícku pomôcku - kontaktné šošovky CONCOR. Certifikát nájde tu.
16.6.2010 11:33
Certifikácia spirometra MAS-1K úspešne zavŕšená

Našej spoločnosti sa opäť podarilo zaregistrovať na trh EÚ ďalší medicínsky prístroj - spirometer MAS-1K s oximetrom. Certifikát nájdete tu.
2.6.2010 9:42
Liečenie popálenín Plasonom Pridali sme fotografie z liečenia popálenín No terapiou prístrojom PLASON. 
http://www.onkocet.eu/en/produkty-detail/293/1/
17.3.2010 12:06
Získanie CE certifikátu pre prístroj PLASON

Vážení partneri, 

V októbri 2009 sa nám podarilo získať CE certifikát pre ďalší z portfólia našich výrobkov, PLASON, slúžiaci na NO terapiu, využívanú pri liečení nehojivých rán, diabetických nôh, či na kozmetické účely. Bližšie informácie o prístroji nájdete v anglickej sekcii našej www stránky.


S pozdravom

Tím spoločnosti ONKOCET s.r.o.

 

23.1.2009 15:43

Základné informácie

 


KRYOSAUNA KAEKT 01 - KRYON

  


 

Kryogénna fyzioterapia predstavuje liečebnú a všeobecne ozdravujúcu metódu, ktorá je založená na krátkodobom pôsobení studeného plynu na povrch ľudského tela - kožu. Pacient sa na krátky čas ponára po krk do plynu (N2) v kryogénnom priestore, ktorý je vychladený na teplotu -130 až -160 0C. Teplota a doba procedúry sú vybrané s prihliadnutím na teplotnú zotrvačnosť kože ľudského tela. Pre ochladenie povrchu kože na teplotu nižšiu ako +2°C je potrebné minimálne 90 sekúnd, pre liečebný účinnok sú potrebné 2-3 minúty. V priebehu procedúry sa ochladzuje hlavne tenká povrchová vrstva pokožky, v ktorej sú umiestené receptory chladu. Na samotné vnútro tela však prechladzovanie nevplýva. Liečebný vplyv sa prejavuje na celý organizmus vrátane orgánov, ktoré nie sú vystavené fyzikalnému vplyvu chladu, avšak intenzita a dĺžka je priamoúmerná kontaktnej ploche medzi telom a ochladzujúcim médiom.

Kryogénna fyzioterapia predovšetkým stimuluje-dráždi receptory chladu, ktoré vysielajú signál do mozgu. Mozog vplyvom informačných vzruchov spúšťa tvorbu endorfínov, čím mobilizuje imunitný a endokrínny systém. Samotný vplyv terapie sa potom prejavuje protibolestivým účinkom, zintenzívňuje sa periférny krvný obeh, zvyšuje sa celková odolnosť organizmu voči infekciám, upravujú sa niektoré fyziologické hodnoty organizmu (tlak, viskozita krvi) atď.

Metóda kryogénnej fyzioterapeutie nachádza svoje uplatnenie pri liečbe bronchiálnej astmy, reumatoidnej artritídy, psoriázy, ekzémov, alergií, popálenín, úrazov, celulitídy a celého radu iných ochorení. Okrem použitia v medicíne nachádza svoje široké uplatnenie aj v zariadeniach poskytujúcich regeneračné kúry ako sú hotely, wellness centrá, športové kluby. Pozitívne výsledky sa dosahujú v procese regenerácie už po niekoľkých minútach (5 - 10 min.) a v medicínskej oblasti po absolvovaní niekoľkých procedúr. Samotný pobyt v kryosaune znáša paciet veľmi dobre, nakoľko pocit chladu je oveľa príjemnejší ako samotný pobyt vo vode s teplotou 18 st.C.

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Minimálny rozmer priestoru pre umiestnenie kryosauny ………………..12 m2
Elektrický rozvod ………………………………………………………. 230 V/50 Hz
Jednofázova zástrčka s uzemnením ……………………………………. 1 kus
Odsávacie potrubie priemeru …………………………………………... 125 mm
Umiestnenie potrubia vo výške ………………………………………… 2 300 mm
Pomocná ventilácia …………………………………………………….. 300 m3/hod.
Kryosauna brutto ……………………………………………………….. 420 kg
Kryosauna netto ………………………………………………………… 140 kg
Minimálna šírka priechodnosti dverí ………………………………… 800 mm


Aerokryoterapeutický complex KAEKT-01-KRYON


Aerokryoterapeutický komplex KAEKT-01-KRYON konštrukčne predstavuje monoblok, ktorý je zložený z nasledujúcich jednotiek: kabína pacienta, zariadenie na prípravu plynu (plynový generátor), čerpadlo na prečerpanie tekutého kryomédia.
Tieto zariadenia sa montujú na spoločnom kovovom podklade a spájajú sa spolu sťahovacími skrutkami. Pritom jednotlivými termovložkami sa vykonáva hermetizácia kanálov, kadiaľ prechádza plyn od čerpadla na prečerpanie tekutého kryomédia smerom do kabíny a späť.

Kabína pacienta

Kabína pacienta je určená na organizovanie bezprostredného kontaktu pokožky pacienta s nízkoteplotným plynom. Z konštrukčného hľadiska je kabína valcovitý tepelnoizolačný objem s dverami na vstup a výstup pacienta, ktorý má kanály na pohyb prúdov plynu - termomédia.
Kabíny sú vyhotovené s pravým a ľavým (zrkadlovým) umiestením dverí.
Vonkajšie dekoračné pokrytie kabíny je plast a v iných častiach zariadenia - odolný voči vlhku DSP. Vnútorné dekoračné pokrytie kabíny je termicky stabilná látka, ktorá znáša teplotný spád na -150 0C. Horná časť kabíny je spojená s kanálom pre odvádzanie recirkulačného média a cez trojcestný ventil s trasou evakuácie opotrebovaného média.

Zariadenie pre prípravu plynu

Zariadenie na prípravu plynu (plynový generátor) zabezpečuje prívod a regeneráciu teplotného média, ktoré cirkuluje cez kabínu, ako aj jeho konečné odčerpanie (vyprázdnenie kabíny). Do zloženia plynového generátora patrí krátkocyklónový kontaktný výmenník tepla, ktorý zabezpečuje prívod upraveného média do kabíny pacienta. Príprava média (ochladzovanie do teploty 120 - 150 K) je zabezpečené vyparovaním kryomédia - tekutého dusíka. 

Čerpadlo na prečerpávanie tekutého kryomédia

Čerpadlo na prečerpávanie kryomédia je určené na skladovanie, akumulovanie a dodávku tekutého dusíka do zariadenia úpravy plynu. Vnútri telesa je oddelený priestor pre kryogénnu nádrž, čo je vlastne zariadenie na centrovanie a kontrolu hladiny dusíka.

Kryogénna nádrž

Kryogénna nádrž (Dewarova nádoba) je určená na skladovanie a doplňovanie kryoterapeutického komplexu tekutým dusíkom. Súčasťou komplexu je jedna 27 L nádoba. Ako kryomédium sa používa tekutý dusík, ktorý vrie pri teplote -196 0C a z dôvodu odvádzania tepla z okolitého prostredia dochádza k postupnému odparovaniu.

Straty dusíka pri skladovaní v nádrži predstavujú približne 0,4 kg/deň!

Obr.1 Schéma kryoterapeutického komplexu KAEKT-01-KRYON


1. kabína pacienta,
2. zdvíhacie zariadenie
3. dvere kabíny
4. čerpadlo na prečerpávania kryomédia
5. riadiaci pult

 

 

Obr.2 Principiálna technologická schéma aerokryoterapeutického komplexu KAEKT-01-KRYON

I - kabína pacienta; II - zariadenie na prípravu plynu; III - čerpadlo na prečerpávanie kryomédia
1. kanál prívodu média
2. trojcestný ventil
3. kanál pre odvádzanie recirkulačného média
4. kanál konečného odčerpania média
5. kanálový ventilátor
6. pacient
7. pohyblivá podlaha kabíny (zdvíhacie zariadenie)
8. pohon pohyblivej podlahy (zdvíhacieho zariadenia)
9. kanál pre odvádzanie kryomédia z kabíny
10. kryogénna nádrž
11. kanál pre odvod pár do atmosféry
 

  

Obr. 3 DEWAR NÁDOBA - pre skladovanie, manipuláciu a transport kvapalného dusika.


Ukážky montáže a umiestnenia kryokomory:

Montáž kryokomory v Taliansku - Sesto Fiorentino 3/2008, súkromná klinika
Wellness centrum RAKI, Bratislava

2009 © Copyright Onkocet, s.r.o.
Všetky práva vyhradené. Realizácia: bk studio
hlavna | pristroje | preparaty | doplnky | vybava |referencie | kontact