ONKOCET
high technology in medical equipment


Medicínske prístroje


vyhľadávanie


krátke správy

NCDS Clinic - nová klinika otvorená  

Pozrite si webstránku novootvorenej kliniky NCDS Clinic


18.5.2015 12:02
Článok o našich prístrojoch v časopise 21. století
120

V augustovom vydaní populárneho českého časopisu 21. století je uverejnený zaujímavý článok o viacerých prístrojoch z portfólia firmy ONKOCET.

Článok nájdete tu: 

http://www.onkocet.eu/sk/produkty-detail/354/1/
7.9.2011 9:56
Vystavovali sme na výstave MEDTEC v Birminghame
Spoločnosť ONKOCET vystavovala v apríli 2011 cez svojho partnera Medical & Partners prístroje zo svojho portfólia na prestížnej výstave MEDTEC UK v Birminghame.MEDTEC UK exhibition medical device
12.4.2011 12:15
Certifikácia infračervenej kamery SVIT ukončená


Našej spoločnosti sa podarilo získať CE certifikát na ďalšiu zdravotnícku pomôcku - Infračervenú kameru SVIT. Certifikát nájdete tu.

4.3.2011 10:57
Článok: Převratné diagnostické přístroje odhalí číhající nemoc bez kapky krve

Prečítajte si článok: Převratné diagnostické přístroje odhalí číhající nemoc bez kapky krve.

9.8.2010 16:02
Nová verzia prístroja AMP v predaji

 

Od mája 2010 ponúkame novú verziu AMP analyzátora krvi.

Pre prezretie fotografií a technických špecifikácií kliknite na tento odkaz.

16.6.2010 11:45
Certifikácia kontaktných šošoviek CONCOR
Našej spoločnosti sa opäť podarilo zaregistrovať na trh EÚ ďalšiu zdravotnícku pomôcku - kontaktné šošovky CONCOR. Certifikát nájde tu.
16.6.2010 11:33
Certifikácia spirometra MAS-1K úspešne zavŕšená

Našej spoločnosti sa opäť podarilo zaregistrovať na trh EÚ ďalší medicínsky prístroj - spirometer MAS-1K s oximetrom. Certifikát nájdete tu.
2.6.2010 9:42
Liečenie popálenín Plasonom Pridali sme fotografie z liečenia popálenín No terapiou prístrojom PLASON. 
http://www.onkocet.eu/en/produkty-detail/293/1/
17.3.2010 12:06
Získanie CE certifikátu pre prístroj PLASON

Vážení partneri, 

V októbri 2009 sa nám podarilo získať CE certifikát pre ďalší z portfólia našich výrobkov, PLASON, slúžiaci na NO terapiu, využívanú pri liečení nehojivých rán, diabetických nôh, či na kozmetické účely. Bližšie informácie o prístroji nájdete v anglickej sekcii našej www stránky.


S pozdravom

Tím spoločnosti ONKOCET s.r.o.

 

23.1.2009 15:43

Koagulácia


Koagulácia povrchov rán

Koagulácia sa vykonáva dodávaním vysoko-teplotného VPP priamo na povrch rany. Teplota toku v oblasti kontaktu by nemala byť menšia ako 2000 °C, teda vzdialenosť od výtoku z manipulátora v oblasti účinku musí byť menšia ako 25 mm (obr. 3).

Na samotnom začiatku (obr. 5a) pri privedení energie VPP s teplotou nad 2000 °C k biologickému tkanivu, nastane náhrev tkanivovej tekutiny až do bodu varu. Vytvorí sa kompaktná vrstva nekrózy (KVN), pozostávajúca z produktov deštrukcie bielkovinových zlúčenín, čiastočne poškodených a nekrotických, ktoré si zachovávajú bunkovú štruktúru (55 °C) a zóna paranekrózy - pásmo čiastočne reverzibilných zmien v bunkách. Následne sa zóna paranekrózy stáva zdrojom regenerácie.


Ďalšie predĺženie doby expozície (obr. 5b) vedie k zosilneniu procesu varu a vyparovaniu tkanivovej tekutiny. Vytvára sa hubovitá vrstva nekrózy (HVN)-pórovitá, elastická a hermetická štruktúra, pozostávajúca z dehydrovaných bielkovín a tukových zlúčenín. V tkanive sa objavuje výrazná fyzikálna hranica odparenej kvapaliny, ktorá oddeľuje hubovitú (HVN) a kompaktnú nekrotickú vrstvu (KNV) tkaniva (100 °C).

Horná teplotná hranica hubovitej nekrotickej vrstvy je v zhode s teplotou počiatočného termického rozkladu bielkovín a tukových zlúčenín z ktorých vznikajú jednoduché chemické elementy (550 °C, obr. 5c). Nad HVN sa vytvára karbonizovaná (uhlíková) vrstva nekrózy (UVN), ktorá pozostáva zo zhoreného a zuhoľnateného tkaniva.

Kvalitná hemo- aero- lymfo- a cholestáza je definovaná kladnou dynamikou vytvárania kompaktnej a špongiovitej nekrotickej vrstvy, alebo nízkou mierou vzniku UVN.

Tepelno-fyzikálne a geometrické parametre plazmového prúdu koagulátora sú optimalizované tak, aby sa spoľahlivo dosiahla hemo- aero- lymfo- a cholestáza na ľubovoľných biologických tkanivách, a pri akejkoľvek rýchlosti protismerného prúdu. Veľký prietok horúceho plynu z otvoru koagulátora (cca 200 m/s) vytvára na povrchu tkaniva podmienky, pri ktorých sa koagulovaná vrstva vytvára priamo zo samotného tkaniva, a nie z postupných protismerných tokov tekutín, ako je krv alebo lymfa.

Univerzálny spôsob dávkovania, ktorý je nevyhnutný pre koaguláciu energie je zmena expozičného času a vzdialenosti od výstupu z koagulátora do priestoru koagulácie.

Ak chcete získať spoľahlivú koaguláciu, vzdialenosť ošetrovaného povrchu od výstupu z manipulátora by mala byť v rozmedzí 2 až 25 mm.Mierna koagulácia povrchov rán

V niektorých prípadoch, keď chýba intenzívny prísun tekutín (napr. krv alebo lymfa) z hlbších vrstiev tkaniva na povrch, je potrebné vykonávať sušenie povrchu v režime miernej koagulácie kvôli odpareniu patologických tekutín (napr. exudátu) a dosiahnutiu efektívnej sterilizácie.

Na dosiahnutie schnutia a vyššie uvedených výsledkov nie je nevyhnutné používať plný tepelný potenciál VPP. Postačuje, aby bola v mieste dotyku plazmy a tkanív zabezpečená teplota v rozmedzí od 1000 do 2000 °C. Nákres miernej koagulácie je na obr. 6.Miernu koaguláciu môžeme vykonávať koagulátorom a stimulátorom-koagulátorom. Pri používaní koagulátora by vzdialenosť od otvoru do oblasti koagulácie nemala byť menšia ako 25 mm. Vizuálne to približne zodpovedá koncu svietiacej časti plameňa koagulátora. Znižovanie tejto vzdialenosti vedie k prekonaniu tepelnej hranice 2000 °C.

Tepelné procesy vyskytujúce sa počas miernej koagulácie, sú v mnohých ohľadoch podobné procesom prebiehajúcim pri tradičnej koagulácii (4.2.1.). Nízky teplotný potenciál prietoku neumožňuje plne vytvárať oblasti tepelnej zmeny. Tento proces je obmedzený na vytváranie neveľkých zón hubovitého tkaniva (HVN), kompaktnej zóny nekrózy (KVN) a zóny paranekrózy. V dôsledku tohto vplyvu na povrch tkanív sa vytvára neprehľadný film matného odtieňu hrúbky menšej než 200 mikrónov, čo je aj cieľom miernej koagulácie. Pri vykonávaní miernej koagulácie koagulátorom-stimulátorom je vzdialenosť od výtoku z manipulátora ku tkanivu minimálna (obr. 7), takže teplota výstupného prúdu nepresahuje 1000 °C.Preto, ak je nevyhnutné podrobiť koagulácii väčšiu plochu, mal by byť používaný koagulátor, v prípade potreby koagulovať menšie plochy je vhodné použiť stimulátor-koagulátor. 

2009 © Copyright Onkocet, s.r.o.
Všetky práva vyhradené. Realizácia: bk studio
hlavna | pristroje | preparaty | doplnky | vybava |referencie | kontact