ONKOCET
high technology in medical equipment


Medicínske prístroje


vyhľadávanie


krátke správy

NCDS Clinic - nová klinika otvorená  

Pozrite si webstránku novootvorenej kliniky NCDS Clinic


18.5.2015 12:02
Článok o našich prístrojoch v časopise 21. století
120

V augustovom vydaní populárneho českého časopisu 21. století je uverejnený zaujímavý článok o viacerých prístrojoch z portfólia firmy ONKOCET.

Článok nájdete tu: 

http://www.onkocet.eu/sk/produkty-detail/354/1/
7.9.2011 9:56
Vystavovali sme na výstave MEDTEC v Birminghame
Spoločnosť ONKOCET vystavovala v apríli 2011 cez svojho partnera Medical & Partners prístroje zo svojho portfólia na prestížnej výstave MEDTEC UK v Birminghame.MEDTEC UK exhibition medical device
12.4.2011 12:15
Certifikácia infračervenej kamery SVIT ukončená


Našej spoločnosti sa podarilo získať CE certifikát na ďalšiu zdravotnícku pomôcku - Infračervenú kameru SVIT. Certifikát nájdete tu.

4.3.2011 10:57
Článok: Převratné diagnostické přístroje odhalí číhající nemoc bez kapky krve

Prečítajte si článok: Převratné diagnostické přístroje odhalí číhající nemoc bez kapky krve.

9.8.2010 16:02
Nová verzia prístroja AMP v predaji

 

Od mája 2010 ponúkame novú verziu AMP analyzátora krvi.

Pre prezretie fotografií a technických špecifikácií kliknite na tento odkaz.

16.6.2010 11:45
Certifikácia kontaktných šošoviek CONCOR
Našej spoločnosti sa opäť podarilo zaregistrovať na trh EÚ ďalšiu zdravotnícku pomôcku - kontaktné šošovky CONCOR. Certifikát nájde tu.
16.6.2010 11:33
Certifikácia spirometra MAS-1K úspešne zavŕšená

Našej spoločnosti sa opäť podarilo zaregistrovať na trh EÚ ďalší medicínsky prístroj - spirometer MAS-1K s oximetrom. Certifikát nájdete tu.
2.6.2010 9:42
Liečenie popálenín Plasonom Pridali sme fotografie z liečenia popálenín No terapiou prístrojom PLASON. 
http://www.onkocet.eu/en/produkty-detail/293/1/
17.3.2010 12:06
Získanie CE certifikátu pre prístroj PLASON

Vážení partneri, 

V októbri 2009 sa nám podarilo získať CE certifikát pre ďalší z portfólia našich výrobkov, PLASON, slúžiaci na NO terapiu, využívanú pri liečení nehojivých rán, diabetických nôh, či na kozmetické účely. Bližšie informácie o prístroji nájdete v anglickej sekcii našej www stránky.


S pozdravom

Tím spoločnosti ONKOCET s.r.o.

 

23.1.2009 15:43

Základné informácie


Elektroimpedančný mamograf MEIK 

 

Kliknutím na tento odkaz si prezriete prezentačné video práce s MEIKom v ruštine


Elektroimpedančný mamograf je založený na metóde elektroimpedančnej tomografie. Je určený na vizualizáciu a diagnostiku patologických zmien prebiehajúcich v tkanivách mliečnej žľazy a iných oblastiach ľudského tela, nachádzajúcich sa predovšetkým blízko k povrchu tela. Je známe, že mnohé nádory, napríklad zhubné nádory mliečnej žľazy, majú elektrickú vodivosť, t.j. schopnosť viesť elektrický prúd, ktorá sa značne líši od elektrickej vodivosti zdravého tkaniva. Elektroimpedančný počítačový mamograf umožňuje vizualizovať rozdelenie elektrickej vodivosti biologických tkanív v niekoľkých priečnych rezoch sledovanej časti tela pacienta a identifikovať tak nádory na získavaných zobrazeniach. 

Základnými výhodami elektroimpedančných metód diagnostiky je absolútna neškodnosť vyšetrenia ako aj vysoká informatívnosť, ktorá je spojená so značnou koreláciou elektrickej vodivosti (elektrickej impedancie) biologických tkanív s ich fyziologickým stavom. Ďalšími prednosťami je kompaktnosť a nízka cena aparatúry, ako aj jednoduchosť procedúry vyšetrenia.

Prístroj má podstatné výhody v porovnaní so systémami, ktoré realizujú dvojrozmerné mapovanie elektrickej vodivosti. V takých systémoch nie je zabezpečená priestorová rozlišovacia schopnosť do hĺbky. Stav pokožky (škrabance, materské znamienka, podmienky zvlažovania) môžu podstatne ovplyvňovať nasnímané obrázky. Systém MEIK má však zabudovaný realizačný prístup, ktorý používa riešenie spätnej odozvy pre Maxwellové rovnice v kvázistatickej aproximácii. Táto metóda umožňuje rekonštruovať trojrozmerné rozdelenie elektrickej vodivosti (vo forme tomografických rezov v rôznej hĺbke) a takto získať kvalitnejšie a detailnejšie zobrazenia. Používaná schéma meraní robí výsledky vizualizácie prakticky necitlivými voči stavu povrchu pokožky. 

 

 

V procese scanovania prístroj pomocou jedného z 256 elektród matrice striedavo injektuje do tela pacienta slabý striedavý elektrický prúd (0,5 mA) o frekvencii 50 kHz a sníma príslušné rozdelenie elektrických potenciálov na jeho povrchu. Získané údaje sa potom využívajú na rekonštrukciu elektroimpendančného zobrazovania pomocou matematických algoritmov, realizovaných prostredníctvom počítača (PC), ku ktorému sa prístroj napojuje cez USB port.

Samotné meranie elektroimpendancie sa realizuje priložením meracej sondy prístroja k mliečnej žľaze tak, aby čo možno najväčší počet elektród bol v kontakte s pokožkou, a ľahkým pritlačením sondy smerom k rebrám. Do panelu elektród je vmontovaná svetelná dióda, ktorej svetelná škvrna pomáha presne umiestniť stred matrice nad požadovaným úsekom tela pacienta. Na obrazovke počítača sa zobrazuje dynamická mapa kontaktov, na ktorej zelenou farbou sú zobrazené dobré kontakty a čiernou - zlé kontakty (bez kontaktu). Po ukončení merania, ktoré trvá približne 20 sekúnd pre jedno meranie, je signál ihneď počítačovo spracovaný a zobrazený. Toto počítačové spracovanie veľmi uľahčuje lekárom stanovenie
diagnostiky pacienta.2009 © Copyright Onkocet, s.r.o.
Všetky práva vyhradené. Realizácia: bk studio
hlavna | pristroje | preparaty | doplnky | vybava |referencie | kontact