ONKOCET
high technology in medical equipment


Medicínske prístroje


vyhľadávanie


krátke správy

NCDS Clinic - nová klinika otvorená  

Pozrite si webstránku novootvorenej kliniky NCDS Clinic


18.5.2015 12:02
Článok o našich prístrojoch v časopise 21. století
120

V augustovom vydaní populárneho českého časopisu 21. století je uverejnený zaujímavý článok o viacerých prístrojoch z portfólia firmy ONKOCET.

Článok nájdete tu: 

http://www.onkocet.eu/sk/produkty-detail/354/1/
7.9.2011 9:56
Vystavovali sme na výstave MEDTEC v Birminghame
Spoločnosť ONKOCET vystavovala v apríli 2011 cez svojho partnera Medical & Partners prístroje zo svojho portfólia na prestížnej výstave MEDTEC UK v Birminghame.MEDTEC UK exhibition medical device
12.4.2011 12:15
Certifikácia infračervenej kamery SVIT ukončená


Našej spoločnosti sa podarilo získať CE certifikát na ďalšiu zdravotnícku pomôcku - Infračervenú kameru SVIT. Certifikát nájdete tu.

4.3.2011 10:57
Článok: Převratné diagnostické přístroje odhalí číhající nemoc bez kapky krve

Prečítajte si článok: Převratné diagnostické přístroje odhalí číhající nemoc bez kapky krve.

9.8.2010 16:02
Nová verzia prístroja AMP v predaji

 

Od mája 2010 ponúkame novú verziu AMP analyzátora krvi.

Pre prezretie fotografií a technických špecifikácií kliknite na tento odkaz.

16.6.2010 11:45
Certifikácia kontaktných šošoviek CONCOR
Našej spoločnosti sa opäť podarilo zaregistrovať na trh EÚ ďalšiu zdravotnícku pomôcku - kontaktné šošovky CONCOR. Certifikát nájde tu.
16.6.2010 11:33
Certifikácia spirometra MAS-1K úspešne zavŕšená

Našej spoločnosti sa opäť podarilo zaregistrovať na trh EÚ ďalší medicínsky prístroj - spirometer MAS-1K s oximetrom. Certifikát nájdete tu.
2.6.2010 9:42
Liečenie popálenín Plasonom Pridali sme fotografie z liečenia popálenín No terapiou prístrojom PLASON. 
http://www.onkocet.eu/en/produkty-detail/293/1/
17.3.2010 12:06
Získanie CE certifikátu pre prístroj PLASON

Vážení partneri, 

V októbri 2009 sa nám podarilo získať CE certifikát pre ďalší z portfólia našich výrobkov, PLASON, slúžiaci na NO terapiu, využívanú pri liečení nehojivých rán, diabetických nôh, či na kozmetické účely. Bližšie informácie o prístroji nájdete v anglickej sekcii našej www stránky.


S pozdravom

Tím spoločnosti ONKOCET s.r.o.

 

23.1.2009 15:43

NO-terapia


NO-terapia

Metóda NO-terapie ranových a zápalových patológií je úplne novou metódou a po prvý raz použitá v klinickej praxi. Exogénny oxid dusnatý je plazmo-chemického pôvodu a je obsiahnutý vo vysoko a nízko-teplotných prúdoch plynu (od 4000 °C do 20 °C) vytváraných zo vzduchu prístrojom "PLASON“, ktorý je momentálne svetovým unikátom.

 

Terapeutická účinnosť exogénneho oxidu dusnatého (NO) je založená na jeho vlastnostiach, ktoré boli objavené na konci XX. storočia - endogénny NO je multifunkčným fyziologickým regulátorom (Nobelova cena za medicínu za rok 1998) a prejavuje sa nasledovne:

 

- normalizácia mikrocirkulácie (na úkor vazodilatácie), antiagregačného a antikoagulačného účinku NO;

- priamy baktericídny účinok NO, ako aj nepriamy prostredníctvom peroxynitritu, tvoriaceho sa v tkanivách pri interakcii NO s superoxidaniónom (NO + O2- -> ONOO-);

- indukcia fagocytózy baktérií neutrofilmi a makrofágmi;

- aktivácia antioxidačnej ochrany;

- zvýšenie sekrécie protizápalových a proregeneračných cytokínov a faktorov angiogenézy;

- zlepšenie nervovej vodivosti (neurotransmisie);

- regulácia špecifickej a nešpecifickej imunity;

- priama indukcia proliferácie fibroblastov, rast krvných ciev, syntéza kolagénu, tvorba a dozrievanie granulocytárneho tkaniva, proliferácia epitelu;

- regulácia apoptózy a prevencia patologického jazvenia.

 

Hlavnou výhodou NO-terapie na rozdiel od väčšiny fyzikálnych a medikamentóznych faktorov liečby je vplyv polyfunkčného NO na všetky fázy zápalovo-regeneračného procesu, čo podmieňuje vysokú účinnosť liečby v rôznych medicínskych odboroch.

Ďalšou výhodou NO-terapie je možnosť lokálného vplyvu na patologické ložisko, čo umožňuje vyhnúť sa všeobecným vedľajším účinkom, ako napríklad pri použití nitropreparátov – medicínskych donorov NO.

Pridaním manipulátora prístroja k endoskopickým nástrojom, punkčným ihlám a drenážnym trubiciam môžeme opracovávať nielen otvorené ranové alebo vredové povrchy, ale aj hlboké ranové dutiny, priestory v pohrudnicovej a brušnej dutiny, dutiny pohlavných orgánov. Ďalšou výhodou NO-terapie je schopnosť exogénneho NO prenikať nielen cez povrch rany, ale aj cez neporušenú kožu a sliznice, t.j. možnosť, neinvazívneho účinku na hlbkové ložiská a neurovaskulárne zväzky.

A napokon, významnou prednosťou je možnosť kombinácie tepelného účinku na tkanivo vzdušnou plazmou s nasledujúcou NO-terapiou. Vysoká teplota vzdušných plazmových prúdov sa používa pri koagulácii povrchu rany a jej súčasnej sterilizácii, a rovnako sa pri hemo-, lymfo-, aero- i cholestáze ničia (odparujú) novotvary a veľké masy nekrotického tkaniva pri rezaní.

Na základe vyššie uvedeného je univerzálnosť (polyfunkčnosť) metódy NO-terapie pri liečbe rôznych ochorení, ktoré sú spôsobené zápalovými, deštruktívnymi, antiregeneračnými procesmi a cievnou dysfunkciou, ako aj sú spojené s polyfunkčnými vlastnosťami endogénneho oxidu dusnatého v tele a jeho účasťou na patogenéze a autogenéze rôznych ochorení.


Polyfunkčný charakter navrhovanej zdravotníckej techniky predstavuje jej principiálnu kvalitu.


Metóda tepelného účinku a NO-terapie môže byť v dôsledku technickej jednoduchosti, vysokej spoľahlivosti a malých rozmerov prístroja "PLASON" použitá v praxi vo verejných zdravotníckych zariadeniach na rôznych úrovniach - od mestských polikliník až po veľké nemocnice a veľké medicínske centrá. Jeden prístroj môže byť použitý na rôznych odeleniach, čo robí túto metódú veľmi rentabilnou.

Polyfunkčný charakter, univerzálnosť tohoto prístroja a široké spektrum ochorení, pri ktorých je táto technológia indikovaná, sú nenahraditeľné svojou užitočnosťou pri práci praktických lekárov prvého kontaktu.

V lekárskej praxi sa metóda bežne použiva v Ruskej Federácii a od roku 2009 aj v krajinách Europskej únie. Literárne zdroje o využívaní exogénneho NO na liečbu rán a zápalových patológii neboli zistené. Inhalácia NO plynu z fľaše sa používa iba v naliehavých prípadoch, napríklad na liečbu syndrómu pulmonálnej insuficiencie u detí a dospelých.

Práca "Rozpracovanie a zavedenie nových lekárskych technológií a zariadení na základe vzdušnej plazmy a exogénneho oxidu dusnatého do lekárskej praxe“ bola v roku 2003 ocenená vládnou prémiou Ruskej Federácie v oblasti vedy a techniky.

2009 © Copyright Onkocet, s.r.o.
Všetky práva vyhradené. Realizácia: bk studio
hlavna | pristroje | preparaty | doplnky | vybava |referencie | kontact