ONKOCET
high technology in medical equipment


Medicínske prístroje


vyhľadávanie


krátke správy

NCDS Clinic - nová klinika otvorená  

Pozrite si webstránku novootvorenej kliniky NCDS Clinic


18.5.2015 12:02
Článok o našich prístrojoch v časopise 21. století
120

V augustovom vydaní populárneho českého časopisu 21. století je uverejnený zaujímavý článok o viacerých prístrojoch z portfólia firmy ONKOCET.

Článok nájdete tu: 

http://www.onkocet.eu/sk/produkty-detail/354/1/
7.9.2011 9:56
Vystavovali sme na výstave MEDTEC v Birminghame
Spoločnosť ONKOCET vystavovala v apríli 2011 cez svojho partnera Medical & Partners prístroje zo svojho portfólia na prestížnej výstave MEDTEC UK v Birminghame.MEDTEC UK exhibition medical device
12.4.2011 12:15
Certifikácia infračervenej kamery SVIT ukončená


Našej spoločnosti sa podarilo získať CE certifikát na ďalšiu zdravotnícku pomôcku - Infračervenú kameru SVIT. Certifikát nájdete tu.

4.3.2011 10:57
Článok: Převratné diagnostické přístroje odhalí číhající nemoc bez kapky krve

Prečítajte si článok: Převratné diagnostické přístroje odhalí číhající nemoc bez kapky krve.

9.8.2010 16:02
Nová verzia prístroja AMP v predaji

 

Od mája 2010 ponúkame novú verziu AMP analyzátora krvi.

Pre prezretie fotografií a technických špecifikácií kliknite na tento odkaz.

16.6.2010 11:45
Certifikácia kontaktných šošoviek CONCOR
Našej spoločnosti sa opäť podarilo zaregistrovať na trh EÚ ďalšiu zdravotnícku pomôcku - kontaktné šošovky CONCOR. Certifikát nájde tu.
16.6.2010 11:33
Certifikácia spirometra MAS-1K úspešne zavŕšená

Našej spoločnosti sa opäť podarilo zaregistrovať na trh EÚ ďalší medicínsky prístroj - spirometer MAS-1K s oximetrom. Certifikát nájdete tu.
2.6.2010 9:42
Liečenie popálenín Plasonom Pridali sme fotografie z liečenia popálenín No terapiou prístrojom PLASON. 
http://www.onkocet.eu/en/produkty-detail/293/1/
17.3.2010 12:06
Získanie CE certifikátu pre prístroj PLASON

Vážení partneri, 

V októbri 2009 sa nám podarilo získať CE certifikát pre ďalší z portfólia našich výrobkov, PLASON, slúžiaci na NO terapiu, využívanú pri liečení nehojivých rán, diabetických nôh, či na kozmetické účely. Bližšie informácie o prístroji nájdete v anglickej sekcii našej www stránky.


S pozdravom

Tím spoločnosti ONKOCET s.r.o.

 

23.1.2009 15:43

Základné informácie


Multifunkčný aický spirometer
MAS-1 a MAS-1K


   

Automatizovaný spirometer "MAS-1K Kontakt" predstavuje počítačový variant autonómneho spirometra MAS-1, ktorý umožňuje rýchle a spoľahlivé meranie parametrov funkcie vonkajšieho dýchania človeka. Merania prebiehajú v režime "dialóg" medzi operatórom a operačnou jednotkou programu meraní. Obraz procesu dýchania sa zobrazuje na obrazovke počítača v režime "reálneho času". V samotnom spirometri je zabudovaná kontrola správnosti vykonania dýchacích testov. Samotné výsledky merania sa zobrazia na monitore, alebo sa môžu vytlačiť na obyčajný papier. Výpočet parametrov, ich porovnanie s normou a taktiež archivácia nameraných hodnôt sa vykonáva aicky ihneď po skončení dýchacieho testu. 

Spirometer "MAS-1K Kontakt" sa dodáva spolu s modulom, ktorý sa pripája k počítaču. Zachováva v sebe všetky funkčné možnosti spirometra MAS-1, avšak od svojho predchodcu sa líši rozšírením o možnosti grafického zobrazovania nameraných výsledkov spirometrických meraní, ako aj možnosťou tvorby prakticky neohraničeného množstva databáz sledovaných pacientov. Táto možnosť umožňuje uchovávať a zhromnažďovať všetky výsledky spirometrických meraní, vytvárať súbory pacientov, vykonávať rôzne štatistické vyhodnotenia, ktoré odrážajú dynamiku parametrov funkcie vonkajšieho dýchania počas sledovaného obdobia.

Funkcia expertného systému spirometra:

Automatická kontrola a vyhodnotenie spoľahlivosti spirometrických meraní, ktoré vedú k minimalizácií subjektívnych faktorov pri nedostatočnej spolupráci pacienta. V systéme je založený princíp kontroly reprodukovateľnosti a kontroly kvality spirometrických meraní.

Automatické vyhadnotenia s diagnostickým záverom s poukázaním na stupeň a typ poškodenia ventilačných funkcií pľúc v súvislosti so 4 štandartami funkcii hodnôt pre dospelých (2 - pre deti) s využitím dvoch európskych štandartov (Knudson, EGCS).

Automatická interpretácia funkčných skúšok na základe rôznych protokolov pre provokačné, bronchodilatačné, alergénne a chladové skúšky, ako aj pre skúšku s fyzickou záťažou.

Prakticky neobmedzený informačný objem uchovávania údajov spirometrie, ktoré zabezpečuje ochranu údajov meraní v priebehu plnej doby funkčnosti spirometra (podľa TP - nie menej ako 10 rokov).

Možnosť štatistického spracovania údajov spirometrických meraní s diagramovým vyhodnotením; grafické vyhodnotenie zodpovedajúce dynamike parametrov konkrétneho pacienta za sledované obdobie, ako aj množstvo porovnaní údajov s aickou interpretáciou spoľahlivosti ich merania.

Spirometer MAS-1K Kontakt je vybavený prostriedkami a metodikou kontroly.

Objektívna kontrola metrologických charakteristík v procese používania prístroja je zabezpečená pomocou kalibračného zariadenia, ktoré je dodavané v komplete so spirometrom.

Samotná konštrukcia spirometra MAS-1K Kontakt zabezpečuje možnosť úplného samostatného čistenia dýchacieho kanálu, ktorý je v kontakte s pacientom.

Minimálne náklady pri používaní spirometra.

Jednoduché pripojenie k PC.

2009 © Copyright Onkocet, s.r.o.
Všetky práva vyhradené. Realizácia: bk studio
hlavna | pristroje | preparaty | doplnky | vybava |referencie | kontact