ONKOCET
high technology in medical equipment


Medicínske prístroje


vyhľadávanie


krátke správy

NCDS Clinic - nová klinika otvorená  

Pozrite si webstránku novootvorenej kliniky NCDS Clinic


18.5.2015 12:02
Článok o našich prístrojoch v časopise 21. století
120

V augustovom vydaní populárneho českého časopisu 21. století je uverejnený zaujímavý článok o viacerých prístrojoch z portfólia firmy ONKOCET.

Článok nájdete tu: 

http://www.onkocet.eu/sk/produkty-detail/354/1/
7.9.2011 9:56
Vystavovali sme na výstave MEDTEC v Birminghame
Spoločnosť ONKOCET vystavovala v apríli 2011 cez svojho partnera Medical & Partners prístroje zo svojho portfólia na prestížnej výstave MEDTEC UK v Birminghame.MEDTEC UK exhibition medical device
12.4.2011 12:15
Certifikácia infračervenej kamery SVIT ukončená


Našej spoločnosti sa podarilo získať CE certifikát na ďalšiu zdravotnícku pomôcku - Infračervenú kameru SVIT. Certifikát nájdete tu.

4.3.2011 10:57
Článok: Převratné diagnostické přístroje odhalí číhající nemoc bez kapky krve

Prečítajte si článok: Převratné diagnostické přístroje odhalí číhající nemoc bez kapky krve.

9.8.2010 16:02
Nová verzia prístroja AMP v predaji

 

Od mája 2010 ponúkame novú verziu AMP analyzátora krvi.

Pre prezretie fotografií a technických špecifikácií kliknite na tento odkaz.

16.6.2010 11:45
Certifikácia kontaktných šošoviek CONCOR
Našej spoločnosti sa opäť podarilo zaregistrovať na trh EÚ ďalšiu zdravotnícku pomôcku - kontaktné šošovky CONCOR. Certifikát nájde tu.
16.6.2010 11:33
Certifikácia spirometra MAS-1K úspešne zavŕšená

Našej spoločnosti sa opäť podarilo zaregistrovať na trh EÚ ďalší medicínsky prístroj - spirometer MAS-1K s oximetrom. Certifikát nájdete tu.
2.6.2010 9:42
Liečenie popálenín Plasonom Pridali sme fotografie z liečenia popálenín No terapiou prístrojom PLASON. 
http://www.onkocet.eu/en/produkty-detail/293/1/
17.3.2010 12:06
Získanie CE certifikátu pre prístroj PLASON

Vážení partneri, 

V októbri 2009 sa nám podarilo získať CE certifikát pre ďalší z portfólia našich výrobkov, PLASON, slúžiaci na NO terapiu, využívanú pri liečení nehojivých rán, diabetických nôh, či na kozmetické účely. Bližšie informácie o prístroji nájdete v anglickej sekcii našej www stránky.


S pozdravom

Tím spoločnosti ONKOCET s.r.o.

 

23.1.2009 15:43

Získavanie prúdov plynu s NO


Zásady tvorby oxidu dusnatého a získavania prúdov plynu obsahujúcich NO s požadovanou teplotou.

Pri použití prístroja PLASON sa liečebný efekt zabezpečuje samotným dodaním prúdu plynu do biologického tkaniva, pri rôznych teplotách (od 4000 °C až po izbovú teplotu) ale s rovnakým obsahom oxidu dusnatého (NO). To sa dosahuje dodávaním atmosférického vzduchu cez pracovnú časť zariadenia - manipulátor.

Z technického pohľadu sú všetky manipulátory prístroja PLASON generátormi plazmy konštantného prúdu, vyrobeného podľa lineárnej troj-elektródovej schémy. 


Pri pripojení manipulátora ku konštantnému a stabilizovaného prúdu  vzniká medzi katódou a anódou horiaci elektrický oblúk, geometricky stabilizovaný kanálom medzielektródovej vložky. Atmosférický vzduch je privádzaný do manipulátora zabudovaným mikroprocesorom, prechádza cez elektrický oblúk, ohrieva sa, prechádza do plazmového stavu a následne otvorom v anóde vychádza z generátorovej časti manipulátora. Geometrické parametre kanálovej časti generátora, napájacie a chladiace vlastnosti, sú pri elektrickom oblúku vybrané tak, aby teplota plynu v oblúku bola optimálna pre tvorbu oxidu dusnatého.

Analýza zloženia termodynamickej rovnováhy plazmy vzduchu ukázala, že pri teplotách pod 2000 °C koncentrácia NO v plynu nepresiahne 1%, s rastúcou teplotou rýchlo rastie a dosiahne maximum (~ 5%) pri teplote 3500-4000 °C. Tento rozsah teplôt je optimálny pre tvorbu oxidu dusnatého. Rozsah reťazových a rozvetvených-reverzibilných plazmochemických reakcií vedúcich k tvorbe NO, môže byť vyjadrený chemickou rovnicou:

N2 + O2 <=> 2NO - 180,9 kJ

Vzhľadom na to, že stabilita molekuly oxidu dusnatého pri vysokých teplotách zodpovedá času jej syntézy, je potrebné vykonávať rýchle ochladenie reakčnej zmesy - stabilizovanie.

V prípade manipulátora - koagulátora a deštruktora - zohriaty vzdušnoplazmový prúd (VPP) vyteká nepretržite priamo do okolitého priestoru vo forme jasne svietiaceho plameňa. Stabilizovanie oxidu dusnatého prebieha pri brzdenívytekajúceho prúdu do okolitého studeného vzduchu. Koagulátor a deštruktor sa od seba líšia len priemerom výstupného kanálu anódy - 1,2 mm a 0,7 mm. Týmto sa dosahuje rozdiel v rýchlosti vzdušnoplazmového prúdu - do 200 m/sekundu pre koagulátor a až do 600 m/sekundu pre deštruktor. Teplota VPP po výstupe do okolitého priestranstva na reze výstupného kanála dosahuje 4000 °C, čo je dostačujúce na dosiahnutie chirurgického efektu (koagulácie a deštrukcie).

V niektorých prípadoch, napr. pri malom chirurgickom zákroku, pri ktorom nedochádza k intenzívnemu krvácaniu, nie je potrebné na uskutočnenie procedúry NO-terapie dodať do tkanív taký horúci prúd. Teplota plynu, musí byť znížená, no nie na úkor obsahu oxidu dusnatého v ňom. V prístroji PLASON sa tento cieľ dosiahuje prostredníctvom dodatočného ochladenia prúdu vytekajúceho z generátorového bloku, ktorý umožňuje na jednej strane znížiť teplotu prúdu až na teplotu okolia, na druhej strane - "zmrazenie" molekúl oxidu dusnatého, vzniknutého v elektrickom oblúku bloku generátora.

V zariadení PLASON je dodatočné chladenie vykonávané dvoma spôsobmi.

Podľa prvej schémy je na generátor pripojené dodatočné chladenie, druhá schéma využíva mohutný chladič labyrintového typu vstavaný do servisného bloku prístroja.

Pri prvom type usporiadania je vzdušnoplazmový prúd z generátorovej časti manipulátora vedený do otvoru kanála dodatočného chladenia, z ktorého vyteká do okolitého priestoru. Zmenou dĺžky kanála dodatočného chladenia môžeme dosiahnuť prakticky ľubovoľné zníženie teploty prúdu na výstupe z manipulátora. Manipulátor používaný podľa schémy zapojenia s dodatočným pridaním chladenia sa nazýva stimulátor-koagulátor. Ten je tiež účinný pri difúznom zastavení krvácania, a na NO-terapeutické procedúry.

Na získanie plynového prúdu obsahujúceho oxid dusnatý pri izbovej teplote sa používa zabudovaný chladič labyrintového typu.


Ako je znázornené na obr. 2, ľubovoľný manipulátor môže byť pripevnený do  špeciálneho otvoru chladiča, ktorý sa nachádza v hornej časti prístroja. Výsledkom ochladenia vo vstavanom chladiči sa teplota prúdu generovaného manipulátorom zníži na izbovú teplotu. Prísun ochladeného prúdu plynu obsahujúceho NO k objektu sa uskutočňuje špeciálnou pružnou hadicou s vymeniteľnými koncovkami.

Základnými fyzikálno-chemickými parametrami prúdu sú teplota a obsah oxidu dusnatého v ňom. Teplota na konci deštruktora, a koagulátora predstavuje ~4000 °C, a pre stimulátor-koagulátor ~1000 °C (obr. 3). So vzďaľovaním od výstupného kanála manipulátora teplota prúdu rýchlo klesá a vo vzdialenosti 100 mm nepresahuje 100 °C. Množstvo oxidu dusíka na osi prúdu plynu je uvedený na obr. 4.Treba poznamenať, že molekula oxidu dusnatého má silný oxidačný potenciál a vo vzdušnom prostredí vstupuje do reakcií s molekulami kyslíka, pričom vytvára chemicky stabilnú látku - oxid dusičitý (NO2), ktorý z tohto dôvodu bude vždy prítomný v plynovom prúde obsahujúcom NO.

Aplikácia jednotnej generátorovej časti u všetkých manipulátorov umožňuje získavať prúdy s rovnakou koncentráciou obsahu oxidu dusnatého, ako je to  znázornené na obr. 4. Rozpätie získavaných koncentrácií NO je veľmi široké - od 2500 ppm do nuly. To lekárovi umožňuje zvoliť parametre, ktoré považuje za najvhodnejšie.

Analýza závislosti obsahu oxidu dusnatého na osi plynového prúdu od teploty preukazuje, že PLASON poskytuje užívateľovi obrovské pole možností kombinácií tepelno-fyzikálnych a biochemických vplyvov na biologické tkanivá a objekty.

2009 © Copyright Onkocet, s.r.o.
Všetky práva vyhradené. Realizácia: bk studio
hlavna | pristroje | preparaty | doplnky | vybava |referencie | kontact